SLUŽBY

Přípravné práce

Pasport staveb

Úvodní konzultace a seznámení se s vašimi představami a záměrem projektu - analýza zakázky - návštěva místa a prověření jeho potenciálů, případně místních regulativů - analýza investičního záměru ve formě ověřovací studie, soulad s územně plánovací dokumentací, specifikace rozsahu a obsahu projektových prací - zaměření stávajícího stavu objektu - vypracování cenové a termínové nabídky.

Architektonické studie

Nejdůležitější a často podceňovaná fáze uvažovaného stavebního záměru, ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu.

V této fázi se formuje základní koncepce stavby, její dispoziční, provozní a funkční řešení, hmotový a prostorový koncept, konstrukční a materiálové řešení, odhad ceny realizace projektu a další.

Důraz se zde klade i na podmínky a charakter okolí stavby, aby co nejpřirozeněji zapadla do svého urbanistického a architektonického prostředí.

Projekt pro stavební povolení

Po odsouhlasení finální podoby domu navazuje další fáze projektu pro stavební povolení/ohlášení.

Hlavním účelem je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě. 

Vypracování DSP je možné ve dvou variantách:

Jednoduchý projekt - základní dokumentace stavby pouze pro účely stavebního povolení. U této varianty většinou následuje prováděcí projekt.

Jednostupňový projekt - něco mezi základní dokumentací pro stavební povolení a prováděcím projektem. Projekt je více rozkreslen tak, aby se podle něj dalo stavět např. svépomoci.DALŠÍ SLUŽBY

Návrhy interiérů

Návrh interiéru vašeho nového bytu, kancelářských nebo komerčních prostor, případně rekonstrukce stávajících. Návrh atypických nábytkových sestav, materiálového a technického řešení.

Cílem je za pomoci 3D modelů a vizualizací vyřešit prostory interiéru tak, aby působil příjemně a zároveň byl prakticky využitý.

Spolupracuji s precizními truhláři, nábytek na míru přesně pro Vaše prostory tedy vyřeším od návrhu až po realizaci.

3D Vizualizace

Zpracování profesionálních vizualizací exteriérů a interiérů staveb pro lepší představu vašeho nového projektu na základě výkresové dokumentace.

Ceny vizualizací jsou individuální a závisí především na složitosti a rozsahu objektu, množství požadovaných záběrů a variant.

Možnost externí spolupráce s projekčními ateliery.

3D Animace

Vizualizační průlety vymodelovanými objekty interiéru i exteriéru.