ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč zvolit architekta?

Spousta lidí mylně vnímá práci architekta jako něco nadstandardního a zbytečně drahého. Většinou tomu je ale právě naopak. Chytrý návrh s promyšlenou dispozicí a efektivním provozem vám ušetří spoustu peněz na stavebních nákladech, stejně jako správná orientace stavby vůči světovým stranám na budoucích provozních nákladech. 

Architekta nezajímá jen počet místností, ale především jací jste, jakým způsobem žijete a jak byste chtěli bydlet. Vidí všechny stavební a konstrukční souvislosti, možnosti pozemku a jeho okolí, orientuje se ve vyhláškách, předpisech a normách, zná ceny stavebních materiálů a všechny tyto faktory dokáže skloubit s vašimi požadavky v jeden harmonický celek na míru přesně pro vás :-)

Kolik to bude stát?

Cenu architektonických služeb je téměř vždy potřeba stanovit individuálně na základě vašeho záměru a rozsahu uvažované stavby. Vždy je tedy potřeba se nejprve sejít a probrat vaše konkrétní představy a požadavky. Poté vám nezávazně zpracuji cenovou nabídku.

Jak probíhá spolupráce?

V první řadě je dobré se nezávazně potkat a probrat vaše představy a uvažovaný záměr. 

Poté, obvykle do týdne, obdržíte nezávaznou cenovou a termínovou nabídku.

Jakmile se do toho pustíme, většinou je potřeba navštívit pozemek/místo, zaměřit a zdokumentovat jeho stávající stav. 

Následuje práce na vašem projektu v podobě prvních půdorysných "nástřelů" dispozic, hmotových 3D modelů a vizualizací. 

Dále je potřeba obvykle několik schůzek, kde se nad těmito návrhy pobavíme a postupně je doladíme do finální podoby. 

Spolupracuji se zkušenými specialisty různých oborů jako je statika, konstrukce staveb, požární bezpečnost staveb, technická zařízení budov, energetická náročnost staveb a podobně, takže si můžete být jistí, že bude váš projekt promyšlen do posledního detailu :-)

Není architekt zbytečný, když si dnes můžu jednoduše vybrat dům z katalogu?

Spousta lidí věnuje několik měsíců veškerý volný čas výběru nového auta, vše musí být dokonalé a podle jejich představ. Zájezd za několik desítek tisíc musí být perfektní a bez chyby. Kadeřníkovi přesně diktujeme, jak mají vlasy vypadat, co kde ustřihnout a jak má účes působit... A pak něco tak důležitého a jedinečného jako vlastní dům vybereme z katalogu? ...je to asi způsob, jak se s tímto životním závazkem vypořádat rychle a bez zbytečného zdržování. Vede ale ve většině případů pouze ke zklamání a postupnému odhalování nedostatků, ať už z hlediska dispozic či kvality stavby, nevyhovující velikosti či špatně vyřešenému provozu.